WFD

 

 

Wet financieel toezicht
Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres
Onze gegevens zijn als volgt:
Assurantiekantoor  Wouter Kolk
Perebloesem 21
7006 MJ  Doetinchem

Tel. 0314-340596
Mob. 06 53812209
I. www.wouterkolkverzekeringen.nl
E. info@wouterkolkverzekeringen.nl

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12004575

Aard van dienstverlening
Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in:
- Schadeverzekeringen inclusief zorg.

Hebt u een klacht?
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit ons te laten weten. Wij doen dan ons best om u weer tevreden te stellen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke klachteninstantie:
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag

Adviesvrij
Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen en banken.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze waarop wij beloond worden
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de verzekeraar waar wij uw verzekering onderbrengen. Indien wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen voor onze dienstverlening, informeren wij u hierover vooraf. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

Wilt u het allemaal nog eens nalezen? Download dan onze pdf.

 


Copyright (c) VariTech. Inc. All rights reserved.
Webmaster