Verzekeringskaart

In het kader van Europese wetgeving, moeten wij u van elke verzekering een verzekeringskaart overhandigen of deze digitaal aan u ter beschikking stellen. Onze voorkeur gaat uit naar het digitaal ter beschikking te stellen. Hiervoor dient u onderstaande machtiging in te vullen.

In deze verzekeringskaart kunt onder andere het volgende lezen:

  • Wat wel en niet is verzekerd
  • Wat er wordt vergoed
  • De belangrijkste uitsluitingen

Deze Verzekeringskaarten hebben juridisch niet dezelfde waarde als polisvoorwaarden en zijn daarom uitsluitend informatief. Aan de inhoud hiervan kunt u daarom geen rechten ontlenen. De Verzekeringskaart is een hulpmiddel voor u om te beoordelen of dit de juiste verzekering voor u is.

Om deze verzekeringskaart digitaal naar u te mogen versturen, hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Deze toestemming kunt u ons geven door het onderstaande formulier in te vullen.