Introductie

Wij zijn een klein assurantiekantoor en sinds 1980 gevestigd in Doetinchem. (de Huet)

Er is 1 medewerkster in dienst, t.w. mevrouw van Leeuwen. Zij werkt alleen op dinsdagmiddag en donderdagmiddag.

Beloningsbeleid:
Ons beloningsbeleid geldt voor deze medewerkster. Zij werkt op basis van het minimumloon. Haar beloning bestaat uit een vast salaris en is marktconform.

Wij adviseren/bemiddelen uitsluitend in schadeverzekeringen voor particulieren en ZZP-ers/MKB.

Wij zijn een kantoor dat zaken doet met o.a.:

VOOGD & VOOGD Verzekeringen

AEGON

ASR Verzekeringen

NEDASCO Verzekeringen

ALLIANZ Verzekeringen

De Vereende
(Voor moeilijk te verzekeren risico’s en/of indien u elders niet geaccepteerd wordt.)

Belangrijk

* Persoonlijk advies ,begeleiding en service vinden wij belangrijk.

* Wij onderstrepen de Dienstenwijzer in het kader van de Wet Financi├źle Dienstverlening.

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen. (KIFID)

Postbus 93650
2509 AN DEN HAAG
Tel. 070-3338999